Raag Multani
Taal Dhamar

Excerpts of Dhrupad Recital with Sumeet Anand Pandey of Darbhanga tradition.

Raag Ahir Bhairav
Taal Chautaal

Playful Upaj excerpt of Morning Dhrupad Bhaitak with Sumeet Anand Pandey.

Raag Malkauns
Jhala, Chautaal

Excerpts of Dhrupad Recital with Meghana Sardar Kenjale of Dagar tradition.